Naše certifikáty

CSC je organizácia, ktorá vznikla v roku 1996 na základe skúseností a odhodlania skupiny pražiarní, podporovať kvalitnú kávovú kultúru. Konzorcium zaviedlo niekoľko postupov, aby sa dosiahol určitý, osvedčený štandard, ktorý zahŕňa všetky fázy ktorými káva prechádza od pestovania až po spracovanie.  Výrobky spĺňajúce tieto najvyššie štandardy sú označené špeciálnou nálepkou s hologramom.

CCPB je certifikačný a dozorný orgán pre potravinové a nepotravinárske výrobky pochádzajúce z organic, eco-friendly a ekologicky udržateľnej výroby. Na výkon svojej činnosti má CCPB všetky potrebné akreditácie a oprávnenia. Je tiež partnerom IFOAM (International Federation of Organic Farming), EOCC (European Organic Certifiers Council) a Quavera.

Sme členom najrenomovanejšej asociácie na medzinárodnej úrovni na podporu SPECIALTY COFFEE vo svete. Specialty Coffee Association zastupuje tisíce kávových profesionálov od výrobcov po kaviarne z celého sveta.
Asociácia je založená na hodnotách prestíže, dedičstva a zdieľaných znalostí a predstavuje zjednocujúcu silu v odvetví SPECIALTY COFFEE. Táto medzinárodná asociácia profesionálov je dedičstvom vedomostí.

CTCEIT, konzorcium pre ochranu tradičného talianskeho espressa, založené v roku 2014, sa zameriava na propagáciu, vylepšenie a ochranu tradičného talianskeho espressa u profesionálov a spotrebiteľov. Cieľom konzorcia je pridať taliansku kávu Espresso na zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.

Celý výrobný proces je certifikovaný CSQA – FSSC ISO 22000 pre bezpečnosť potravín, získaný v roku 2016.

Taliansky výbor pre kávu je referenčným bodom a predstaviteľom priemyslu praženia kávy; je v kontakte s národnými, európskymi a medzinárodnými inštitúciami, Európskou federáciou kávy a rôznymi sociálnymi zložkami.

Certifikácia Fairtrade, ktorá vznikla v roku 2002 zahrňuje všetky spoločnosti, ktoré prispievajú k rozvoju spravodlivého obchodu a dôstojných podmienkach pre výrobcov a pracovníkov v rozvojových krajinách. Zabezpečuje, že producenti sú vyplácaní spravodlivo a stabilne bez ohľadu na výkyvy trhu. Zabezpečuje taktiež investície do komunitného rozvoja. Kontroluje dodržiavanie medzinárodných štandardov pre pracovníkov a podporuje vznik dlhodobých obchodných vzťahov a zabraňuje špekuláciám. Takisto zabezpečuje systém financovania kúpy semien, prírodných hnojív a iných pracovných nástrojov, aby sa zabránilo, že výrobcovia by sa dostali do dlhov. Osobitná pozornosť je venovaná tiež životnému prostrediu. Fairtrade podporuje využívanie udržateľných poľnohospodárskych postupov a prechod na ekologické poľnohospodárstvo.
Goppion certifikovali svoju kávu Fairtrade už v roku 1980 medzi prvými v Taliansku. Toto odhodlanie viedlo k vybudovaniu dôležitých partnerstiev s talianskymi a zahraničnými neziskovými organizáciami.

V roku 1954 vznikla v Benátkach skupina založená niekoľkými pražiarňami kávy. Organizácia má sídlo v Trieste, meste známom pre svoje zameranie na obchod s tou najkvalitnejšou kávou. Od začiatku bol tento projekt zameraný na odlíšenie vysoko kvalitnej kávy od ostatnej menej kvalitnej. Známka GTTC zaručuje baristom a spotrebiteľom istotu, že pripravujú a konzumujú vysoko kvalitnú kávu praženú s úctou k tradíciám. Ochrannú známku GTTC získa len niekoľko kávových zmesí, ktoré neobsahujú viac než 20 % Robusty, a ktoré majú vysoký štandard kvality. Pre získanie certifikátu musia výrobky prejsť prísnym testovaním vykonaným medzinárodným certifikačným orgánom a orgánom verejného chemického laboratória. Získanú ochrannú známku môžete nájsť na obaloch kávy a na ostatných podporných materiáloch.